Dosja ime dixhitale
“Dosja dixhitale me aktivitete” do të përmbajë aktivitetet që do të shkarkohen online për t’u përdorur fizikisht kudo nga fëmijët. Në këto aktivitete, janë hartuar dhe përpunuar materiale grafike. Produkti përfshin site të trashëgimisë kulturore, arkitekturë tradicionale dhe ndërtesa bashkëkohore. Paralelisht, fëmijët do të mësojnë edhe për elementët arkitektonikë më të rëndësishëm të disa ndërtesave.
Krijojmë duke mësuar
Mësojmë atraksione turistike dhe i ngjyrosim
Plotësojmë, qarkojmë, numërojmë, vijëzojmë
Ngjyros/ Prit/ Ndërto