ARKITEKTURA DHE FEMIJET

Arkitektura është arti dhe shkenca e projektimit të ndërtesave. Megjithatë, ne e dimë se kjo nuk është ajo çfarë është në të vërtetë arkitektura. Arkitektura ofron një ndjesi të vendit dhe mbështetje për të gjitha llojet e aktiviteteve njerëzore. Arkitektura i ndihmon njerëzit të përshtaten në harmoni me mjedisin e tyre përreth. Ai synon mirëqenien e njerëzve përmes përmirësimit të kushteve: mjedisore, sociale dhe ndonjëherë edhe politike. Bëhet fjalë për krijimin e hapësirave që na frymëzojnë, që na ndihmojnë të bëjmë punët tona, që na bashkojnë. Për ta përmbledhur, arkitektura është jeta që na rrethon.

Kur arkitektura dhe fëmijët nderthuren, fëmijët jo vetëm mësojnë një shkencë të re, por mësojnë edhe për jetën. Në matematikë, ju mund t'i mësoni fëmijët se si të mendojnë, por gjithmonë ka një përgjigje të saktë. Në sport, ju mund t'u mësoni fëmijëve frymën e ekipit, por në fund, është një garë dhe përfundon në fitore dhe humbje. Megjithatë, në arkitekturë, nuk ka asnjë përgjigje apo fitues absolut, që i pëlqen shumë jeta reale. Arkitektura ua mëson këtë gjë fëmijëve; nuk ka asnjë zgjidhje që është 100 për qind e drejtë ose e gabuar.

Për më tepër, kur fëmijët mësojnë arkitekturën, ata bëhen të vetëdijshëm për mjedisin e tyre përreth. Për shembull, fëmijët njihen me faktin se kanë shpresa dhe nevoja, kanë karakterin dhe identitetin e tyre. Nëpërmjet arkitekturës, ata mësojnë se si t'i zbatojnë këto në një dimension të tyren.My project-5