Dosja ime dixhitale
Në kuadër të projektit, u organizuan dy ditë të hapura pranë Ministrisë së Kulturës me qëllim dhënien e më shumë vizibiliteti të projektit, por në rradhë të parë mesazheve që projekti synon të përcjellë sa i përket arkitekturës. Pjesëmarrës ishin fëmijë të moshave 4 deri ne 8 vjec të cilët u angazhuan me aktivitete argëtuese, lojra, vizatime e në fund u pajisën me dosjen dixhitale fizike. Gjithashtu, të gjithë fëmijët morën një certifikatë pjesëmarrjeje “Arkitekti i vogël”. Shihemi në projektet e rradhës!
Foto nga aktivitetet pranë Ministrisë së Kulturës, Tiranë