Konkursi artisti më i mirë!
Të dashur femijë dhe prindër!

Në kuadër të këtij projekti kemi vendosur të organizojmë një minikonkurs me fëmijët tuaj. Na dërgoni vizatimet/skica/pikturat e fëmijëve tuaj me temën "Një udhëtim me një arkitekt". Plotësoni formularin më poshtë me të dhënat përkatëse. Vizatimi fitues do të publikohet dhe promovohet në faqen e webit dhe në aktivitete të shoqatës tonë dhe gjithashtu fituesi ose fituesja do të ketë një dhuratë simbolike.

    Emër/Mbiemër i fëmijes

    Emri i njërit prej prindërve

    Adresa e emailit të njërit prej prindërve

    Input this code: captcha