Disa fjalë për ...

Cfare bëjmë ne

Projektet tona

Organizata jonë do të përfshihet në shumë projekte

Shqipëria është një vend i karakterizuar për biodiversitetin e saj dhe ekosistemet dhe habitatet e shumta të kundërta dhe ne duam të mbështesim projekte të fokusuara në kulturë, turizëm, natyrë, mbrojtjen e biodiversitetit etj.

tourism
edukimi dhe sensibilizimi
Turizëm me përgjegjësi sociale

Udhëtimet tona në vende të ndryshme në Shqipëri janë të fokusuara në edukimin kulturor, punën vullnetare dhe aventurën. Ato janë të dizajnuara për t’i dhënë udhëtarit një eksperiencë të vërtetë, të paarritshme, në një rrugë fshati. Ne krenohemi me krijimin e mundësive turistike për vendin tonë që përpiqen të ngrenë dhe fuqizojnë komunitetet që vizitojmë.

restoration
kultura
Trashëgimia kulturore

Kultura është e pranishme dhe pafundësisht ndikuese në jetën tonë. Trashëgimia kulturore është një nga pjesët më të rëndësishme të ruajtjes së historisë së çdo vendi, veçanërisht restaurimi i ndërtesave historike në mënyrë që të zgjasë edhe shumë vite të tjera si dëshmi origjinaliteti dhe të mos humbasë gjenezën e saj.

environment
Natyra
Projekt - Ide per mjedisin natyror

Ide projektesh që mbulojnë një sërë çështjesh që lidhen me mjedisin natyror:

Riciklimi i ujit
Energjia e Rinovueshme
Modeli i habitatit
Kryerja e auditimeve të biodiversitetit

leadership
Leadership
Roli i liderit në organizatën tonë

Udhëheqja është një funksion i rëndësishëm i menaxhmentit që ndihmon në rritjen e produktivitetit dhe arritjen e qëllimeve organizative. Në fakt, lidershipi është një pjesë thelbësore dhe një komponent thelbësor i menaxhimit efektiv i cili ndihmon në maksimizimin e efikasitetit dhe arritjen e qëllimeve organizative. Organizata jonë është e hapur për të mirëpritur themelues ose anëtarë të rinj të bordit dhe për të ndarë së bashku idetë dhe projektet tona .