Pak fjalë

Për ne

Historia

Historia jonë fillon në 2020

Prospective Habitat është një organizatë lokale jofitimprurëse që punon për të krijuar një botë më të mirë për habitatin tonë.

Fokusi ynë kryesor është promovimi, edukimi, mbrojtja dhe zhvillimi në mënyrë të qëndrueshme i kulturës dhe mjedisit tonë.

Organizata u themelua në Tiranë, Shqipëri në vitin 2020 nga një grup njerëzish që e duan habitatin e tyre, me përvojë të gjerë në fushat e mjedisit, turizmit, trashëgimisë kulturore, shoqërisë njerëzore, arkitekturës.

Misioni ynë është të zhvillojmë projekte drejt një bote ku të gjithë kanë një vend të rëndësishëm të denjë për të jetuar. Ne do të donim t’i jepnim jetë një organizmi, një kafshe, një individi, një gërmadhe të vjetër apo një fshati të braktisur.

Ne do të edukojmë dhe sensibilizojmë komunitetin për mjedisin tonë, do të bëjmë studime, do të mbrojmë dhe përmirësojmë natyrën dhe kulturën.

Organizata jonë nuk do të përfshihet në aktivitete të natyrës politike apo fetare dhe vendimmarrja e saj do të jetë e pavarur nga qeveria apo institucionet publike, partitë politike apo institucionet fetare.

Në vizionin tonë, rëndësi të veçantë do të ketë bashkëpunimi me agjensitë shtetërore, shoqatat kombëtare, ndërkombëtare dhe ndërqeveritare, veprimtaria e të cilave lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me qëllimet e organizatës sonë.

Arritjet