Gjatë

Përroi i Stanit ndan rreth 1500 m fshatin Erind me fshatin Gjatë. Fshati Gjatë mendohet të jetë krijuar në shekullin 16, i quajtur në kohët e Lashta Gorjatet, përmendet që në vitin 1075 kur Peshkopi i Drinopolisit mori në juridiksion fshatrat e luginës së Drinos.