valare

Fshati Valare ndodhet 5 km larg qytetit të Gjirokastrës, pjesë e njësisë administrative të Lunxhërisë. Në fshatin Valare jetojnë rreth 400 familje, dhe me ndarjen e re territoriale janë pjesë e bashkisë Gjirokastër.